Mindfulness Training Twente biedt verschillende soorten training aan passend bij verschillende levenssituaties:

  1. Groepen met een open inschrijving. Iedereen die graag wil leren meer in het moment te leven is welkom. Binnen de training krijg je concrete handvaten aangereikt om de open, nieuwsgierige en vriendelijke houding in jezelf te laten groeien.


  2. Groepen met een specifieke doelgroep gerichtheid. Dit betekent dat de deelnemers aan deze training allen kampen met eenzelfde soort levenssituatie waarin zij problemen ervaren. Benadrukt mag worden dat een mindfulnessgroep geen zelfhulp- of lotgenotengroep is. Voor meer informatie klik op de gele kussentjes.

In het najaar van 2107 verzorg ik in opdracht van het universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en het Medisch spectrum Twente een 4 tal trainingen voor vermoeide volwassen patiƫnten met Inflammatory Bowel Disease (IBD). Dit in het kader van onderzoek naar de 'De mogelijke positieve effecten van Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT)'. Het leven met een chronische darmontsteking, zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa gaat vaak gepaard met het ervaren van (ernstige) vermoeidheid. Vermoeidheid kan veel negatieve invloeden hebben op het kunnen doen van dagelijkse activiteiten, de stemming en relaties met anderen. Het komt dan ook vaak voor dat mensen met IBD aangeven behoefte te hebben aan begeleiding bij het omgaan met hun vermoeidheid. In het kader van zorgverbetering wordt er onderzocht of mensen met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa die last hebben van vermoeidheid, ook baat kunnen hebben bij deze training. (Hoofdonderzoekers: Dr. M.J. Schroevers, afdeling Gezondheidspsychologie UMCG en Prof. dr. G. Dijkstra, afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten UMCG)  1. Individuele begeleidingstrajecten. Als je om wat voor reden dan ook niet wilt of kunt deelnemen aan een groepstraining is het mogelijk een individueel traject te volgen. Neem hiervoor contact op om samen de mogelijkheden te verkennen.

    Vanuit mijn expretise als behandelaar binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking bied ik ook individuele trajecten aan voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. In dergelijke trajecten wordt naast individuele training ook aangeraden om de aanwezige ondersteuners (ouders, verwanten en begeleiders) te betrekken. Tijdens een kennismaking kan gezamenlijk gezocht worden naar de best passende en meest gewenste ondersteuning.