Kosten Therapie

Individuele therapie kost 95 euro per uur.

individuele compassie therapie kost 125 euro per 1,5 uur.

groep/gezin therapie kost 125 euro per 1,5 uur.

gewenste verslaglegging van een sessie (bijv per briefwisseling) wordt apart gefactureerd.a 30 euro per sessie

afhankelijk van uw ziektekostenverzekeraar of bemiddeling via de gemeente vindt de facturerering direct na afloop van een sessie plaast of indirect via de vergoeder.


Kosten Trainingen (zowel mindfulness als compassie)

Groepstraining open inschrijving: 495 euro (bij minimale deelname van 4 personen).

Persoonlijk Advies op Maat traject: 375 euro.

Groepstraining + persoonlijk Advies op Maat: 695 euro.

Individueel traject (wel/geen werkgeversbijdrage): 760 of 1140 euro.Heeft u elders al eerder coaching of een mindfulness training gevolgd en lukt het u niet de geadviseerde vaardigheden te integreren in uw dagelijks leven? Dan kunt u dit individuele assesement traject apart afnemen.Vergoedingsmogelijkheden

Graag wijs ik u op de mogelijkheid om via verschillende ziektekostenverzekeraars (VGZ,Univé, Umcz, IZA gezond samen en IZA overig in aanvullende pakket een tegemoetkoming in de kosten te kunnen ontvangen van de 8 weekse MBSR of MBCT training bij burn-out klachten. Hiervoor is het nodig dat uw huisarts een verwijsbrief schrijft en u de MBSR of MBCT training volgt bij een categorie 1 VVM trainer. U ontvangt een factuur en betalingsbewijs na afronding van de training welke u naar uw verzekeraar kunt opsturen. De vergoeding zal rond de 350 euro zijn. (controleer uw eigen polis voorwaarden voor de preciese bedragen en specifieke mogelijkheden).

Voor mantelzorgers: sommige andere verzekeringen en in verschillende gemeentes wordt een training voor mantelzorgers vergoed vanuit de WMO.

Ook is het de moeite bij uw werkgever aan te geven dat u een mindfulness training wilt volgen. De effecten van de training kunnen ook uw werkgever ten goede komen. De praktijk leert dat meerdere werkgevers de training in zijn geheel of gedeeltelijk voor u willen betalen.

Mindfulness Training Twente vergoedt voor diegene met een verminderde financiele draagkracht in onderling overleg ook gedeelten van de training. Deze vergoeding komt mede tot stand door de financiele bijdragen van alle werkgevers die de individuele trajecten co-financieren. Vraag naar de mogelijkheden van tegemoetkoming in de kosten.


Betaling

Alle betaling geschiedt voorafgaand aan de training.

IBAN NL97 INGB 0006327524

Kosten Advies

De kosten voor de inzet van behandelcoordinatie/systemische gedragwetenschapper worden binnen het dienstverleningsovereenkomstonderling onderling afgestemd. De richtlijn van de gemeenten Samen 14 wordt gevolgd in het bepalen van het uurtarief.