Klachten

Bent u niet tevreden of heeft u klachten over het beroepsmatig functioneren van de psycholoog? Meld het in gesprek zodat er in gezamenlijkheid geprobeerd kan worden naar een passende oplossing te komen. Mocht dit niet lukken dan verwijst de psycholoog naar de klachtenregelingen van de beroepsvereniging NIP en / of VMBN.

https://www.psynip.nl/uw-beroep/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure/

https://www.vmbn.nl/over-vmbn/reglementen/Cliënten jonger dan 18 jaar én hun (pleeg)ouders/verzorgers kunnen terecht bij het AKJ. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis, ook zijn de vertrouwens¬personen onafhankelijk. Het AKJ is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met behandelaar.

Bel naar 088 – 555 1000

Mail naar info@akj.nl

Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00–20.00 uur en op vrijdag van 15.00–17.00 uur.Incidenten, calamiteiten en klachten worden in het dossier bewaard en elk jaar in zijn algemeenheid worden geëvalueerd. Hiervoor wordt een actielijst bijgehouden. Verbeteringen worden actief doorgevoerd.